VIKTIG MELDING.

FOLLDAL FRISKLIV OPPFORDRER ALLE VÅRE BRUKERE TIL Å VÆRE SÆRS NØYE MED Å VASKE HENDER FØR OG ETTER TRENING PÅ VÅRT SENTER. VASK AV APPARATER OG UTSTYR SKAL GJENNOMFØRES.  KORIUM DESINFISERINGSMIDDEL ER PÅ VÅRE FLASKER, SAMT HÅNDSPRIT PÅ DISPENSERE PÅ VEGGENE.

SENTERET ER ÅPENT FOR EGENTRENING PÅ EGET ANSVAR, MEN DETTE VURDERES FORTLØPENDE I FORHOLD TIL CORONAVIRUS-SMITTEFARE.