Om Folldal Friskliv

Folldal Friskliv

Folldal Friskliv er et lite treningssenter i Folldal kommune som drives på dugnad.

Vi holder til i lokaler hos Folldal Bygg, Industriveien 84, 2580 Folldal.

Totalt er vi per i dag ca 110 medlemmer hvorav det er 14 aktive instruktører. Vi har aldersgrense 18 år. I følge med foresatte /de over 18 år/ deltagelse på saltimer og ungdomstrening, gjelder 8.klassetrinnet.

Vi tilbyr trimtimer og selvstendig styrketrening med mulighet for veiledning 5 kvelder i uka, to sesonger i året. Sesongen varer fra januar og ut april og fra september og ut desember. Vi ønsker å ha et bredt trimtilbud som dekker mange behov. Tilbudet varierer fra sesong til sesong. Se vår timeplan (vårt treningstilbud) for full oversikt. Ellers kan vi låne og leie ut våre lokaler, utstyr og instruktører ved forespørsel.

Alle instruktørene driver på frivillig basis.

Våre inntekter kommer hovedsakelig av salg av treningskort. Det er mulig å være med på drop-in.

Vi søker også midler fra kommunen, fylkeskommune, lag og foreninger og andre aktuelle for å få muligheter til nyinnkjøp av relevant utstyr og kursing av instruktører. Folldal Friskliv samarbeider også med Folkehelsa i Folldal Kommune og LHL Folldal.

Styret består av 6 medlemmer.

Styret

Styret per februar 2020:

  • Leder: Olrun Tallerås
  • Nestleder: John Kåre Akeren
  • Sekretær: Grete Skukkestad
  • Styremedlem: Kai Enget
  • Styremedlem: Eva Lohn
  • Vara: Bente Kristoffersen

Folldal Friskliv avholder årsmøter i januar/februar måned hvert år.