Om Folldal Friskliv

Folldal Friskliv

Folldal Friskliv er et lite treningssenter i Folldal kommune som drives på dugnad.

Vi holder til i lokaler hos Folldal Bygg, Industriveien 84, 2580 Folldal.

Vi har aldersgrense 18 år for å trene hos oss.  I følge med foresatte eller noen over 18 år, er aldersgrense 15 år (8.klasse).

Vi tilbyr trimtimer og selvstendig styrketrening med mulighet for veiledning 5 kvelder i uka, to sesonger i året.

Se vår timeplan for oversikt over gjeldende treningstimer med instruktør OG ekstern utleie av senteret.

Alle våre instruktører driver på frivillig basis.

Våre inntekter kommer hovedsakelig av salg av treningskort og går tilbake til senteret i fornyelse av utstyr og kursing av instruktører.

Vi søker også midler fra kommunen, fylkeskommune, lag og foreninger og andre aktuelle for å få muligheter til nyinnkjøp av relevant utstyr og kursing av instruktører.

Folldal Friskliv samarbeider også med Folkehelse i Folldal Kommune.

Styret

Styret per februar 2022:

  • Leder: Olrun Tallerås
  • Nestleder: John Kåre Akeren
  • Sekretær: Grete Skukkestad
  • Styremedlem: Kai Enget
  • Styremedlem: Thomas Skomakerstuen
  • Vara: Bente Kristoffersen

Folldal Friskliv avholder årsmøter i januar/februar måned hvert år.