Bli Medlem

Betaling gjøres med vipsnummer 116899 eller til bankkonto nummer: 1885 17 40623.

Nye nøkkelarmbånd kan hentes på Fjelltid mot fremvisning av innbetalt beløp (Sporstbutikken ved Coop Prix).