Priser

Priser

Prisliste 2020:

  • Drop in koster kr 100,-(honnør/elev-student fra 8.trinnet-> kr 50,-) Både ved deltakelse på timer eller egentrening på styrkerommet
  • Aldersgrense egentrening er 18 år. Drop in på styrkerommet kan benyttes når det pågår åpne timer i spinning eller sal (se vår timeplan).

NB! Betaling for Drop in på styrkerommet skal skje via VIPPS.  Den som kommer sammen med et medlem med armbånd skal også betale (nedre aldersgrense 8.klasse) OBS! Grunnet koronarestriksjoner MÅ alle som trener skrive seg opp i protokoll for smittesporing.

  • Klippekort 10x kr 800,-(honnør/elev-student kr 400,-)

18 ÅRS ALDERSGRENSE FOR KJØP AVARMBÅND:

  • Sesongkort/nøkkelkort,4 mnd kr 1.500,- (honnør/student kr 1.000,-)
  • Sesongkort/nøkkelkort, 9 mnd kr 2.900,- (honnør/student kr 2.000,-)
  • Sesongkort/nøkkelkort, 12 mnd kr 3.500,- (honnør/student kr 3.000,-)
  • Ukeskort kr 400,- (student/honnør kr 250,-)
  • Helgekort kr 200,- (student/honnør kr 150,-)
  • Sommerkort (juni-aug) kr 700,- (student/honnør kr 500,-)
  • Ekstern utleie av hele senteret, pris avtales med styret

Bli medlem via vår nettside, fyll ut skjema og betal ønsket medlemskap/kort via VIPPS eller overfør til vårt kontonummer. Eller kjøp medlemskap på Folldal Sport.

VIPPS: 116899                                                 Kontonummer: 1885 17 40623

Informasjon

De med gyldig studentbevis og maksimum 50% jobb kan regnes som student.
Honnør gjelder pensjonister fra fylte 67 år og trygdede.

18 års aldersgrense for å kjøpe års-/sesong-kort/brikke hos oss. En blir da medlem i Folldal Friskliv ved kjøp av slik nøkkelbrikke, og kan benytte den så mye en vil innenfor senterets åpningstider og timer. (Viser ellers til våre retningslinjer).
Andre som ønsker å støtte kan betale inn medlemsavgift (minimum kr 100,-) til konto 1885 17 40623, eller VIPPS.