Priser

Priser

PRISLISTE – 1. juni 2022: 18 års aldersgrense for kjøp av nøkkelarmbånd. Gebyr på kr 300 ,- ved tap av nøkkelarmbånd.

Sesongkort/nøkkelarmbånd:
1 mnd kr 800,- Honnør/Student kr 500,-
2 mnd kr 1100,- Honnør/Student kr 700,-
3 mnd kr 1400,- Honnør/Student kr 900,-
4 mnd kr 1700,- Honnør/Student kr 1100,-
9 mnd kr 3100,- Honnør/Student kr 2200,-
12 mnd kr 3700,- Honnør/Student kr 3100,-
Ukeskort kr 450,- Honnør/Student kr 250,
Helgekort kr 250,- Honnør/Student kr 150,-

Klippekort 800,- Honnør/student kr 400,- (kun benyttes på timer med instruktør)

Drop in pris kr 100,-/50 kr. Ungdomspris kr 30,- (15-18 år). Egentrening alene for de over 18 år. Ungdom fra 8.kl og oppover må ha følge med en over 18 år.

Bli medlem via vår nettside, fyll ut skjema og betal ønsket medlemskap/kort via VIPPS eller overfør til vårt kontonummer. Det tar 2-3 dg å aktivere en nøkkelarmbånd.
Du kan også kjøpe kort/ukeskort/helgekort på Fjelltid Folldal, (Sportsbutikken).

VIPPS: 116899                                    Kontonummer: 1885 17 40623

Informasjon

De med gyldig studentbevis og maksimum 50% jobb kan regnes som student.
Honnør gjelder pensjonister fra fylte 67 år og trygdede.

18 års aldersgrense for å kjøpe års-/sesong-kort/brikke hos oss. En blir da medlem i Folldal Friskliv ved kjøp av slik nøkkelbrikke, og kan benytte den så mye en vil innenfor senterets åpningstider og timer. (Viser ellers til våre retningslinjer).
Andre som ønsker å støtte kan betale inn medlemsavgift (minimum kr 100,-) til konto 1885 17 40623, eller VIPPS.