Priser

Priser

PRISLISTE – 1. juni 2022: 18 års aldersgrense for kjøp av nøkkelarmbånd. Gebyr på kr 300 ,- ved tap av nøkkelarmbånd.

Sesongkort/nøkkelarmbånd:
1 mnd kr 800,- Honnør/Student kr 500,-
2 mnd kr 1100,- Honnør/Student kr 700,-
3 mnd kr 1400,- Honnør/Student kr 900,-
4 mnd kr 1700,- Honnør/Student kr 1100,-
9 mnd kr 3100,- Honnør/Student kr 2200,-
12 mnd kr 3700,- Honnør/Student kr 3100,-
Ukeskort kr 450,- Honnør/Student kr 250,
Helgekort kr 250,- Honnør/Student kr 150,-

Klippekort 800,- Honnør/student kr 400,- (kun benyttes på timer med instruktør)

Drop in på timer og egentrening, koster kr 100,-/50 kr. Aldersgrense 18 år alene, og elever fra 8.kl og oppover i følge av en over 18 år.

Bli medlem via vår nettside, fyll ut skjema og betal ønsket medlemskap/kort via VIPPS eller overfør til vårt kontonummer. Det tar 2-3 dg å aktivere en nøkkelarmbånd.
Du kan også kjøpe kort/ukeskort/helgekort på Fjelltid Folldal, (Sportsbutikken).

VIPPS: 116899                                    Kontonummer: 1885 17 40623

Informasjon

De med gyldig studentbevis og maksimum 50% jobb kan regnes som student.
Honnør gjelder pensjonister fra fylte 67 år og trygdede.

18 års aldersgrense for å kjøpe års-/sesong-kort/brikke hos oss. En blir da medlem i Folldal Friskliv ved kjøp av slik nøkkelbrikke, og kan benytte den så mye en vil innenfor senterets åpningstider og timer. (Viser ellers til våre retningslinjer).
Andre som ønsker å støtte kan betale inn medlemsavgift (minimum kr 100,-) til konto 1885 17 40623, eller VIPPS.