Praktisk Informasjon

Som medlem i Folldal Friskliv

 • Du blir medlem ved å kjøpe klippekort, 4-månedskort, 9-månedskort, sesongkort og årskort. Dette kjøper du enten via nett, sende skjemaet «Bli medlem» og betaler ønsket kort på VIPPS eller kontonummer 1885 17 40623. Eller du kan kjøpe kort på Folldal Sport.
 • Bruk brikken hver gang du går inn på vårt senter, for registering av besøk.
 • Medlemmer hos oss blir også medlem i Norges Idrettsforbund.
 • Som medlem har du stemmerett på vårt årsmøte.
 • Ditt medlemskap/armbånd er personlig og kan ikke brukes av andre.
 • Du har selv ansvaret for at du er helsemessig skikket til å benytte treningen.
 • Du forplikter deg til å følge anvisninger fra instruktørene, følge regler og retningslinjer som gjelder i våre lokaler.
 • Som medlem får du 20% rabatt på kjøp av treningsklær og –sko på Folldal Sport. (Vår medlemsliste ligger i kassa).

Folldal Friskliv

 • Sørger for at ditt armbånd er aktivert, administrasjonstid ca 2-3 dager ved nye kjøp.
 • Prøver å tilrettelegge trening og mosjon sånn at det gir mest mulig utbytte for brukerne.
 • Holder lavaktivitet i ferier og høytider , og stengt på helligdager. Timeplanen skal være oppdatert til en hver tid.
 • Har et maks antall plasser på timene og påmelding «første mann til mølla-prinsippet» gjelder.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap av gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i våre lokaler, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, men mindre vi har opptrådt uaktsomt.
 • Selger klippekort, helgekort, ukeskort, 4-månedskort, 9-månedskort, sommerkort og årskort.
 • Medlemskapet er innbakt i pris på nevnte kort over. Eventuelle støttemedlemmer kan sette inn minimum kr 100,- (bruk giro)

Påmelding til alle timer skal skje via vårt onlinesystem/book din time på siden med timeplan (utenom ungdomstrimmen). Ditt brukernavn er ditt mobilnummer. Ikke-medlemmer/gjester kan sende sms til ansvarlig instruktør for påmelding. Nummer til instruktører finnes på siden Instruktører. Påmelding kan skje 2 dager før og inntil 2 timer før timen starter, første mann til mølla-prinsippet. Dukker deltakere opp og det er plass på timen, får en trene. Men gjeste- og dropin deltakere må betale for timen på VIPPS eller cash på vårt senter.

Krav til utstyr

Det eneste vi ber om når det gjelder utstyr er sko som ikke gir svarte merker på de nye, fine gulvene våre. Ellers – overhodet ingen krav til utstyr. Det kan opplyses om at det kan brukes sykkelsko på spinningssyklene, men er ikke nødvendig. På tredemølla kan det være lurt å ta med joggeskoene med noe mer demping enn det de fleste «inneskoene» har. Til timene anbefales vannflaske og lite håndkle.

Aldersgrense

Det er 18 års aldersgrense for å kjøp av armbånd/medlemskap og selvstendig trening på vårt senter.

Vi setter en nedre grense på 8.klasse for trening på våre timer med instruktør i sal og senteret forøvrig, i følge av en over 18 år.

Spinningrommet har aldersgrense 8. klasse i følge med en over 18 år.

Universell utforming

Det er tilgjengelig for rullestolbrukere på vårt senter, på styrkerommet og toalett.

Armbånd

Hvis du betaler helårs-, sesong- (4/9 mnd.) eller årskort kan du bruke senteret også når det er ubemannet. Åpningstida er mellom 06.00 og 22.00. Du kan komme alene eller i grupper. Dersom du har med deg noen som ikke har armbånd, skal det være maks 2 personer, eller egne barn som er 8.klasse eller eldre – dette er det ikke tillatt nå. Kommer tilbake når det blir tillatt igjen.Den som er armbåndeier er ansvarlig for treningen, og at gjestene betaler drop-in pris, (student/honnør kr 50,-/ordinær kr 100 ,-) på VIPPS eller sparegrisen.

Dette er et tiltak som bygger på full tillit. En går ut fra at alle vil bruke senteret med respekt for gjeldende regler, tar hensyn til hverandre og senterets utstyr under trening.

Før du går: Vask av apparater og utstyr, og rydd opp etter deg. Husk å steng vinduer.

Regler fo armbånd

 • Du må ha armbånd for å kunne låse deg inn.
 • Skal du ha armbånd, må du ha betalt årskort, sesongkort, 4/9-månedskort, sommerkort, ukes- eller helgekort.
 • Armbåndet er personlig og SKAL IKKE ikke lånes ut.
 • Bruk/besøk loggføres.
 • Alt utstyr skal brukes med forsiktighet.
 • Alle skader på utstyr skal meldes omgående, også utstyr som er skadet når du ankommer.
 • Armbåndeier skal kontrollere at alle dører og vinduer er lukket og låst før en forlater bygget, samt slukke lys og slå av maskiner.
 • Mistet armbånd skal meldes omgående, erstatning av armbånd kr. 300,-.
 • Armbåndet kan bli sperret eller få endret tilgang uten varsel – all misbruk fører til sperra armbånd.
 • Etter at du har bestilt og betalt armbånd går det 2-3 dager før dette er klart (administrasjonstid). Henting av armbånd avtales.