Praktisk Informasjon

Som medlem i Folldal Friskliv

Du kan trene hos oss ved å kjøpe abonement, 1-mnd, 2-mnd, 3-mnd, 4-mnd, 9-månedskort, årskort og klippekort. Og dermed melde deg på vår online booking.

Du kan også komme på drop-in time når senteret er åpent (pågående gruppetimer).

Ønsket treningsabonnement kan kjøpes via nett, sende skjemaet «Bli medlem» og betal ønsket abonnement på VIPPS eller kontonummer 1885 17 40623. Du kan også kjøpe abonnement på Fjelltid Folldal (Sportsbutikken).

Ditt medlemskap/armbånd er personlig og kan ikke brukes av andre.

Bruk nøkkelarmbåndet hver gang du går inn på vårt senter, for registering av besøk.

Medlemmer har stemmerett på vårt årsmøte.

Du har selv ansvaret for at du er helsemessig skikket til å benytte treningen.

Du forplikter deg til å følge anvisninger fra instruktørene, følge regler og retningslinjer som gjelder i våre lokaler.

Som medlem får du 20% rabatt på kjøp av treningsklær og –sko på Fjelltid Folldal.

Folldal Friskliv

 • Sørger for at ditt armbånd er aktivert, administrasjonstid ca 2-3 dager ved nye kjøp.
 • Prøver å tilrettelegge trening og mosjon sånn at det gir mest mulig utbytte for brukerne.
 • Holder lavaktivitet i ferier og høytider, og stengt på helligdager. Timeplanen skal være oppdatert til en hver tid.
 • Har et maks antall plasser på timene og påmelding «første mann til mølla-prinsippet» gjelder.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap av gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i våre lokaler, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, men mindre vi har opptrådt uaktsomt.
 • Selger klippekort, helgekort, ukeskort, 1-/2-/3-/4-/9-månedskort, årskort, og klippekort.
 • Medlemskapet er innbakt i pris på nevnte kort over. Eventuelle støttemedlemmer kan sette inn minimum kr 100,- (bruk giro)

Påmelding til alle timer skal skje via vårt onlinesystem/book din time på siden med timeplan (utenom ungdomstrimmen). Ditt brukernavn er ditt mobilnummer. Ikke-medlemmer/gjester kan sende sms til ansvarlig instruktør for påmelding, og betale drop-in via vipps på vårt senter. Nummer til instruktører finnes på siden Instruktører. Påmelding kan skje 2 dager før og inntil 2 timer før timen starter, første mann til mølla-prinsippet.

Krav til utstyr

Vedrørende utstyr bør ikke sko være brukt ute, eller ha svart såle som gir svarte merker på gulvene våre.
Bruk håndkle ved trening for å tørke svette mm.
Våre spinningsko kan benyttes med både sykkelsko og vanlige joggesko med fast såle.

Aldersgrense

Det er 18 års aldersgrense for å kjøp av armbånd/medlemskap og selvstendig trening på vårt senter.

Vi setter en nedre grense på 8.klasse for trening på våre timer med instruktør i sal og senteret forøvrig, i følge av en over 18 år.

Spinningrommet har aldersgrense 8. klasse i følge med en over 18 år.

Universell utforming

Det er tilgjengelig for rullestolbrukere på vårt senter, på styrkerommet og toalett.

Nøkkelarmbånd

Hvis du kjøper helårs-, sesong- (1-9 mnd.) eller årskort kan du bruke senteret i vår åpningstid: mellom 06.00 og 22.00.
Du kan komme alene eller i grupper. Du som har nøkkelarmbånd kan ha med max 2 venner som betaler drop-in pris (student/honnør kr 50,-/ordinær kr 100 ,-) på VIPPS eller sparegrisen.
Nøkkelambåndeier er ansvarlig for treningen, og sine gjestene.

Dette er et tiltak som bygger på full tillit. En går ut fra at alle vil bruke senteret med respekt for gjeldende regler, tar hensyn til hverandre og senterets utstyr under trening.

Før du går: Vask av apparater og utstyr, og rydd opp etter deg. Husk å steng vinduer.

Regler for nøkkelarmbånd

 • Du må ha armbånd for å kunne låse deg inn.
 • Skal du ha armbånd, må du ha betalt årskort, sesongkort, 1-9-månedskort, ukes- eller helgekort.
 • Armbåndet er personlig og SKAL IKKE lånes ut.
 • Bruk/besøk loggføres.
 • Alt utstyr skal brukes med forsiktighet.
 • Alle skader på utstyr skal meldes omgående, også utstyr som er skadet når du ankommer.
 • Armbåndeier skal kontrollere at alle dører og vinduer er lukket og låst før en forlater bygget, samt slukke lys og slå av maskiner.
 • Mistet armbånd skal meldes omgående, erstatning av armbånd kr. 300,-.
 • Armbåndet kan bli sperret eller få endret tilgang uten varsel – all misbruk fører til sperra armbånd.
 • Etter at du har bestilt og betalt armbånd går det 2-3 dager før dette er klart (administrasjonstid). Henting av armbånd avtales.