Trygghet og oversikt.

Styret i Folldal Friskliv må stramme inn reglene nå i jula, skal vi kunne holde senteret åpent.

Kun den som har nøkkelbrikke kan trene, og det er ikke lov å ta med en venn.

Alle må holde minst 1 m avstand.

Alle må vaske hender og brukt utstyr.

Alle må skrive seg i protokollen.