Smittevern!

Vi vil takke alle som trener hos oss og som bidrar til at senteret er rent og trygt. Det er svært viktig at vi fortsetter gode rutiner på håndhygiene og vask av apparater og utstyr.

Minner om at vi sprayer korium på håndtak og smittepunkter ol, vasker av med papir, og kaster så papiret. Ta nytt papir for neste apparat. Sprit gjerne hendene flere ganger under trening.

God trening videre hos oss!