Nytt låsesystem

Er i ferd med å skifte nytt låsesystem på Folldal Friskliv. Dette påvirker dem som tidligere har hatt nøkkelbrikker. Fra fredag 11. september 2020 fungerer ikke nøkkelbrikkene lenger, de vil bli erstattet med armbånd.

Betaling kan skje på VIPPS eller til bankkonto 1885.17.40623.

Det vil være mulig å få nye armbånd på Folldal Friskliv neste uke, uke 38, mandag – tirsdag – onsdag kl 1900-2000 mot at dere viser kvittering på at betalingen er utført.

Etterpå vil det bli lagt ut brikker på Folldal Sport for utlevering mot at dere viser betaling er utført.

De gamle nøkkelbrikkene kan dere bare kaste.

For de som har klippekort er det ingen endring.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kai Enget, 95820306.