Nye priser fra 1.juni 2022.

Vi øker våre priser fra 1.juni 2022. Se info på vår side: PRISER.
Våre priser har vært uendret siden 2015, og er et resultat etter utvidelse, nyinvesteringer i utstyr og inventar.
Vi kjører fortsatt tilbud ved sesongstart 1.september og 1. januar.