Nye nasjonale retningslinjer i.f.m coronasituasjonen.

Alle gruppetimer avlyses.
Hold 2 meter avstand.

Kun trening for innbyggerne i Folldal Kommune.  Ingen utenbygds eller turister får kjøpt treningskort hos oss nå, frem til 12. april. Dagens medlemmer kan få egentrening mellom kl 6-22.

Husk å vask og rydd etter dere.