Dugnaden fortsetter hos oss.

Oppfordrer alle som trener hos oss å følge anbefalte regler som ellers i samfunnet. Det trenes på eget ansvar, men vi må alle passe på for vår egen og andres del.

Vær frisk og ha ingen symptomer på sjukdom.

Opptre slik at all trening kan foregå  trygt og forsvarlig.

Hold 1 m avstand.

Vask hender før og etter trening. Vask utstyr og apparater etter trening og rydd på plass.

Gruppetimer har 10-12 deltakere.

Meld gjerne ifra til styret om det er noe.

God og frisk trening