Årsmøtet

 

Til

medlemmene i Folldal Friskliv.

 

Folldal 09.01.2019.

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet.

 

Det vises til innkalling til årsmøte.

 

Årsmøtet avholdes på Grimsbu Turistsenter 29.januar 2019 kl. 19.30.

 

Sakliste:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen og sakliste.
 3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Årsmelding.
 5. Regnskap 2018
 6. Budsjett 2019
 7. Behandle forslag og saker.
 8. Valg:
 9. a) Leder og nestleder
 10. b) x styremedlem, x varamedlemmer
 11. c) 2 revisorer
 12. e) Valgkomité

 

Velkommen!

Det blir servering.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Styret