Årsmøtet 2022.

ÅRSMØTEINNKALLING FOR FOLLDAL FRISKLIV 2022.

Tid: Torsdag 16. februar 2023 kl 20.00.

Stad: Grimsbu turistsenter.

Saker:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Velge møteleder og referent.
  3. Godkjenne innkallingen og sakliste. Underskrivelse av protokoll.
  4. Årsmelding 2022.
  5. Regnskap 2022.
  6. Budsjett 2023.
  7. Innkomne saker: Vedta nye vedtekter etter utmelding av NIF.
  8. Valg: a) Leder, Olrun Tallerås, er på valg. b) John Kåre Akeren (nestleder) er på valg. c) Styremedlem Eva Lohn er på valg. Grete Skukkestad og Kai Enget er ikke på valg, har att 1 år. d) Vara Bente Kristoffersen har att 1 år. e) 2 revisorer/kontrollutvalg, Storm Øyen og Morten Rønning er på valg. f) Valgkomité: Kristin Nilsgård ble valgt inn alene i 2022, og skal få med hjelp fra styret ved utskifte av styremedlemmer, da styret best vet hva som kreves.

Vel møtt til alle medlemmer!

Styret i Folldal Friskliv