ÅRSMØTET FOLLDAL FRISKLIV

Til medlemmene i Folldal Friskliv.

Innkalling til årsmøte i Folldal Friskliv.

06.februar 2018 klokken 19.30.

Årsmøtet avholdes på Gruvekroa.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes leder senest innen tirsdag 30.01.18.

Sakene sendes til Folldal Friskliv v/Olrun Tallerås, epost: post@folldalfriskliv.com .

Valgbarhet.

NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret.