AVLYSER GRUPPETIMER!

Coronavirus-smittefare. Etter anbefalinger fra helsemyndigheter og kommunen, samt vurdering og sammenligning med andre treningssenter, avlyser vi gruppetimer på Folldal Friskliv. Vi vil også vurdere fortløpende om hele senteret må stenges.
Vi opplyser foreløpig om at folk trener på eget ansvar, håndvask før og etter trening SKAL gjennomføres, og vask av utstyr og apparater MÅ gjennomføres.
Vi har korium, desinfisering, og håndsprit som tidligere.