ÅRSMØTET FOR 2021.

ÅRSMØTEINNKALLING FOR FOLLDAL FRISKLIV 2021.

Tid: Onsdag 16. februar kl 19.30 2022.

Stad: Grimsbu turistsenter

Saker:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge møteleder og referent.
3. Godkjenne innkallingen og sakliste.
Underskrivelse av protokoll?
4. Årsmelding 2021.
5. Regnskap 2021.
6. Budsjett 2022.
7. Innkomne saker: A) Utmelding av NIF. Endring av vedtekter.
8. Valg:
a) Leder, Olrun Tallerås, er på valg.
b) John Kåre Akeren (nestleder) er ikke på valg (har att 1 år).
c) Styremedlem Eva Lohn er ikke på valg (har att 1 år).
Grete Skukkestad og Kai Enget er på valg.
d)Vara Bente Kristoffersen er på valg.
e) 2 revisorer/kontrollutvalg, Ole Jostein Brennodden og Egil Strypet er på valg.
f) Valgkomité: Kristin Nilsgård ble valgt inn alene i 2021, og skal få med hjelp fra styret.

Vel møtt til alle medlemmer!

Styret i Folldal Friskliv