Åpner senteret igjen.

Tirsdag 8.september åpner Folldal Friskliv igjen, etter utvidelse og fornyelser.

Det er viktig at alle våre medlemmer bidrar til trygg og riktig treningsadferd, for å unngå smittespredning av covid-19. Alle som hadde aktiv nøkkel brikke da senteret stengte 12.mars, får trene videre ut september. Og de med lengre kortvarige tilsvarende forlengelse som stengeperioden.

Nøkkel brikken er personlig, og det er ikke lov å ta med andre nå. Alle må skrive seg i protokoll ved oppmøte.

Hold 1 meters avstand og vask hender og alt utstyr umiddelbart etter trening. Alle skal være friske ved besøk hos oss.

Dersom noen er nye og vil kjøpe treningskort, skriv meldeskjema på vår nettside og bruk vipps, eller stikk innom Folldal sport. Tilbud på 4 mnd kort kr 1000, – fra i dag og 4 mnd fremover.

Timeplan med flere timer kommer 21.september og uke 42.

Velkommen til alle våre medlemmer, gamle og nye.